Gymrooster


groep 1/2:
Groep 1/2 krijgt elke dag bewegingsonderwijs. Dit kan buiten zijn of in het speellokaal in de school. 

Groep 3 t/m 8:
Groep 3 t/m 8 gymt op dinsdagochtend in de gymzaal van 'De Stoof'.