Gymrooster


groep 1/2:
Groep 1/2 krijgt elke dag bewegingsonderwijs. Dit kan buiten zijn of in het speellokaal in de school. 

Groep 3 t/m 8:
Groep 3 t/m 8 gymt op dinsdagochtend in de gymzaal van 'De Stoof'. Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal Ferry van de Wal de gymlessen bij ons op school verzorgen. Ferry is gediplomeerd vakleerkracht bewegingsonderwijs en zal wekelijks anderhalf uur gymles geven aan de groepen 3 tot en met 8.

Wij zijn van mening dat onze lessen bewegingsonderwijs hierdoor een enorme impuls gaan krijgen!