Openbaar onderwijs


Op de openbare school is iedereen welkom. Al onze leerlingen leven en leren samen. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. De kinderen leren nieuwsgierig te zijn naar anderen en er is ruimte voor ieders verhaal. Ze mogen hun stem laten horen en leren zelfstandig en kritisch te denken. We staan open voor de wereld om ons heen en kiezen voor vrijheid, democratie en het gesprek over levensbeschouwing. Samen leren we zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met mens en natuur.