Actief Ouderschap


‘Kinderen ontwikkelen zich beter als professionals en ouders goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken.’

Sinds een aantal jaar werken wij op school met Actief Ouderschap. Het doel van Actief Ouderschap is de samenwerking tussen de school en de ouders en verzorgers van onze leerlingen versterken. Ouders zijn op diverse manieren betrokken bij onze school. Denk hierbij aan de Ouderraad, Medezeggenschapsraad, De Komeet en daarnaast zijn er diverse ouders die ons met grote regelmaat ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van feesten en andere activiteiten binnen- en buiten de school.

De ouders binnen de werkgroep Actief Ouderschap fungeren als klankbord en weten wat er speelt onder de ouders. Zij koppelen dit met regelmaat terug naar school.

Momenteel zit één ouder in deze werkgroep: Marije Linthorst. 

Heeft u interesse om onze werkgroep te komen versterken? Dan kunt u contact opnemen met Lonetta Pieters: lpieters@o2a5.nl