Schoolplan


Een schoolplan is in Nederland een wettelijk voorgeschreven document waarin de scholen in primair onderwijs eens in de vier jaar hun beleid met betrekking tot de kwaliteit van onderwijs beschrijven.


Download ons schoolplan door hier te klikken.