SOP (Schoolondersteuningsprofiel)


In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt het schoolbestuur vast welke extra ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en hoe de ondersteuning is georganiseerd. 

Download ons Schoolondersteuningsprofiel door hier te klikken.