Ons Team


Eindverantwoordelijk clusterdirecteur: Robin Bieren

Sinds 1 augustus 2015 ben ik de eindverantwoordelijk clusterdirecteur van alle openbare scholen en bijzonder neutrale scholen binnen de gemeente Leerdam. Samen met Janke Wagenaar en Jan Donga vormen wij de clusterdirectie o2a5 Leerdam en geven we met elkaar leiding aan het totale cluster. 

Ik heb de overtuiging, dat wat wij doen altijd in dienst moet staan van de kinderen. We moeten blijven zoeken naar de verborgen talenten  en ze handvatten geven om te kunnen en te durven leren. Een goed contact tussen school en ouders is van groot belang. We hebben immers hetzelfde doel: 

Uw kind(eren) voorbereiden op een mooie toekomst!  

E-mail: leerdam@o2a5.nlLocatieleiding en Intern begeleider: Lonetta Pieters

Ik ben Lonetta Pieters en werk al 15 jaar met heel veel plezier op De Sterrenkijker. De laatste jaren heb ik zowel in de onderbouw als in de bovenbouw lesgegeven. Ik vind het belangrijk dat de kinderen gezien worden en dat de kinderen mogen zijn zoals ze zijn. Elk kind heeft recht op een eigen manier van leren en ik vind het belangrijk daar in mijn onderwijs op aan te sluiten. 

Naast het lesgeven ben ik ook locatiehoofd van De Sterrenkijker Leerdam en intern begeleider . De combinatie van deze taken vind ik ontzettend leuk! Als intern begeleider vind ik het leuk om mee te denken met mijn collega's over welke vormen van onderwijs wij aanbieden aan onze leerlingen en daarbij zoveel als mogelijk maatwerk te geven. Ik begeleid en coach de leerkrachten graag. 

E-mail: lpieters@o2a5.nl 


Leerkracht groep 1/2: Renate den Breejen

Ik ben Renate den Breejen en ik ben geboren in 1980 . Met veel plezier werk ik in groep 1/2 en op woensdag in groep 3/4/5. Ik geniet van de openheid, spontaniteit en leergierigheid van de jonge kinderen. Ik vind het heerlijk om ze zich veilig te laten voelen en ze veel zelfstandigheid te leren. Wanneer je je goed voelt, kun je pas verder met leren. Het is fijn om de kinderen te begeleiden bij het leren van de kleinste dingen tot aan het lezen, schrijven en rekenen toe. 

We werken op de Sterrenkijker in een klein hecht team waardoor het contact met de kinderen zich niet beperkt tot de eigen groep. Ieder kind wordt gezien en gewaardeerd. 

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
E-mail: rdenbreejen@o2a5.nl 


Leerkracht groep 3/4/5: Kaleigh van den Bos 

Ik ben Kaleigh van den Bos. 

 Ik werk sinds twee jaar met heel veel plezier op De Sterrenkijker in Kedichem. Voor ik hier kwam werken, heb ik op andere scholen van stichting O2A5 gewerkt. Dit jaar ben ik leerkracht in groep 3/4/5.

Mijn favoriete schoolvakken zijn rekenen, handvaardigheid en techniek. Daarnaast vind ik het belangrijk en vooral heel erg leuk om met kinderen in gesprek te gaan. Kinderen leren hierdoor ontzettend veel van elkaar. Ook ben ik sinds vorig jaar met veel enthousiasme begonnen met 'bewegend leren' in de klas: kinderen leren veel door te bewegen en door verschillende verbindingen tussen het lichaam en de hersenen, wordt de leerstof beter onthouden. Daarnaast vinden de kinderen dit vaak erg leuk!  
Naast mijn functie als leerkracht ben ik ook ICT-coördinator op onze school. Mijn afffiniteit met alles wat met technologie te maken heeft kan ik op deze manier goed combineren met het onderwijs. Om mijn kennis op dit gebied te verdiepen ben ik in 2018 gestart met een opleiding tot ICT-coördinator. 

Het allerleukste aan lesgeven en leerkracht zijn vind ik, dat je kinderen leert te ontdekken wie ze zijn, wat zij leuk vinden, wat hun talenten zijn en hen op deze manier helpt groeien. 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
E-mail: kvandenbos@o2a5.nl
 

Leerkracht groep 6/7/8: Esther Laisiwy

Ik ben Esther Laisiwy.
Ik werk 10 jaar op obs de Sterrenkijker in Kedichem. Ik heb lesgegeven aan de groepen 4 t/m 8. Dit jaar werk ik samen met Rachel Hennekes in groep 6/7/8. Ik vind het onderwijs een heerlijk beroep; een dynamisch beroep met steeds weer nieuwe uitdagingen en vernieuwingen. Ik vind het mooi om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen met hun eigen onderwijsbehoeften en te zien hoe zij ontwikkelen in hun ‘eigen ruimte’. 

Werkdagen: dinsdag en woensdag.
E-mail: elaisiwy@o2a5.nl 
 

 

 Leerkracht groep 6/7/8: Rachel Hennekes


Hoi allemaal,
Mijn naam is Rachel Hennekes en sinds dit schooljaar sta ik met Esther Laisiwy in groep 6/7/8.
Hiervoor heb ik 15 jaar in Culemborg en Tiel op scholen gewerkt. 

Dat kinderen met plezier naar school gaan, zich veilig, vertrouwd en gezien voelen, vind ik heel belangrijk. Kinderen staan dan open om te leren, om samen te werken, ontdekken ze hun talenten en halen ze het beste uit zichzelf.
En zo hoop je, in goede samenwerking met de ouders, kinderen klaar te stomen voor de toekomst. 

Werkdagen: maandag, donderdag en vrijdag
E-mail: rhennekes@o2a5.nl


Docent Lichamelijke opvoeding: Ferry van de Wal

Mijn naam is Ferry van de Wal.

Ik werk al ruim 17 jaar in het onderwijs en doe dit met veel passie en plezier. Op dit moment ben ik o.a. werkzaam op de afdeling Sport en Bewegen van het ROC Koning Willem 1 College in 's Hertogenbosch en verzorg ik opleidingen voor het opleidingsinstituut Start2Move. Vanaf dit schooljaar ben ik ook een ochtend per week werkzaam als docent lichamelijke opvoeding van groep 3 t/m 8.

Ik vind het van groot belang dat ieder kind voldoende beweging krijgt en in een veilige omgeving kan bewegen op zijn/haar eigen niveau. Wanneer kinderen zich fysiek goed voelen, zal dit ook de leerresultaten ten goede komen. Ieder kind leert en ontwikkelt zich anders en daar zal ik tijdens de gymlessen ook zeker rekening mee houden. 

"De leerling is de reden van ons bestaan"

E-mail: ferryvandewal@gmail.com

Vakdocent muziek: Monique Kruijdenberg

Ik ben Monique Kruijdenberg.

Al 30 jaar lang ben ik werkzaam als klarinetdocent bij o.a. de muziekschool in Barendrecht. Daarnaast geef ik regelmatig concerten. Sinds dit schooljaar ben ik als muziekdocent werkzaam bij de Sterrenkijker, waar ik les geef aan groep 1 tot en met 8.
Muziek verbindt, maakt slimmer, geeft plezier, geeft zelfvertrouwen, motiveert, ontspant, helpt om emoties te verwerken en stimuleert de concentratie.
Voor mij is het een eer dat ik op deze manier mag bijdragen aan het leerproces van de kinderen van de Sterrenkijker.
Onderwijsassistent: Dijon Vink