BAS


Ieder kind is uniek. Verschil in interesse, talent, tempo, inzicht en gedrag dwingen de leerkracht om het onderwijs hierop aan te passen. Met het BAS-project willen wij de kinderen een leeromgeving bieden waarbinnen instructie, ondersteuning en verwerking van de lesstof op een gestructureerde en dus voorspelbare wijze wordt aangeboden. Daarbij zal de school ook zorg dragen voor een veilig schoolklimaat waarbinnen de kinderen een volwaardig sociale en emotionele ontwikkeling doormaken. 

Binnen dit leerproces houden we drie belangrijk behoeften van de kinderen goed in de gaten: 
Gedurende het schooljaar zal een aantal cellen (onderdelen) worden behandeld binnen het team. De gemaakte afspraken worden besproken met de kinderen en deze beschrijven we in een borgingsdocument. Deze wordt vastgesteld door het team en jaarlijks geëvalueerd. De ouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht en alle documenten zijn op de website te lezen. 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van een BAS-cellen. Wanneer u op een vakje met een link klinkt, opent het bijbehorende document met de uitleg van dit element.  
 
Structuur Interactie Zelfstandige leerhouding Instructie en feedback Coöperatief leren Teamleren Planningssysteem
Masterplanning Zelfbeoordeling Zelfstandig leren in open structuren Instructiemodellen
Zelfinstructie
Kinderen begeleiden kinderen Kennis
management
Jaarverslag en strategisch plan
Weekplanning Attributie leerkracht en leerling Begeleid zelfstandig leren Kerndoelen en differentiatie Coöperatief leren in tafelgroepen Probleem oplossend vermogen schoolteam Intercollegiale toetsing rond planning
Voorspelbaarheid
in leerkrachtgedrag
Responsiviteit Tijdsbewustzijn en taakplanning Effectieve instructie Tandemleren Vormen van samenwerking Leerling volgsysteem
Structuur in inrichting Basiscommunicatie
en schriftelijke correctie
 
Afspraken en routines Effectieve leertijd Groepsvorming  Teamvorming Leerling administratie