Geef ze de ruimte!


OBS de Sterrenkijker vindt het belangrijk dat ieder kind plezier in leren heeft. We zien onze leerlingen graag huppelend naar school komen en weer fluitend naar huis gaan. Obs de Sterrenkijker geeft goed onderwijs en realiseert kansen voor ieder kind. Onze kinderen zijn de toekomst! 

OBS de Sterrenkijker staat in Kedichem. Een prachtig dorp aan de Linge. Wij realiseren ons dat wij een belangrijke positie in het dorp hebben. Dit betekent voor ons dat wij samenwerken met o.a. de dorpsraad van Kedichem en de bibliotheek, met regelmaat terug te vinden zijn in het Kekums Nieuws en activiteiten organiseren met SamenDoen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen hun leefomgeving leren kennen; wij begeleiden hen hier graag bij door er samen op uit te gaan. Denk hierbij aan het verkennen van de naaste omgeving, het ontdekken van de natuur en het maken van excursies. 


Wij willen de leerlingen gedrag, kennis en vaardigheden meegeven waarmee zij voorbereid zijn op hun toekomst. Daarbij vinden we samenwerking met ouders en verzorgers heel belangrijk en maken daarbij gebruik van actief ouderschap. Ouderbetrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij streven ernaar om laagdrempelig te zijn in ons contact met ouders en verzorgers. 

We willen de leerlingen leren omgaan met de kansen en problemen van nu en na te denken over de toekomst. Op deze wijze dragen wij bij aan het opvoeden van onze leerlingen tot volwaardige, zelfstandige, kritische, positief denkende en respectvolle burgers.


Onze school is een plek waar...

          - iedereen welkom is
          - iedereen zichzelf mag zijn
          - wij respectvol met elkaar omgaan
          - iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen
          - ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt
          - we positief denken stimuleren 

Kortom, OBS de Sterrenkijker is een school waar alle leerlingen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen!