Medezeggenschapsraad


Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Hieronder stelt de oudergeleding zich aan u voor. De personeelsgeleding bestaat uit  Lonetta Pieters en Rachel Hennekes. Lonetta Pieters is de secretaris van de MR. Meer informatie over het personeel vindt u op de pagina 'ons team'. Voor vragen, suggesties en/of opmerkingen voor de MR kunt u een e-mail sturen naar Lonetta Pieters (lpieters@o2a5.nl).

Een link naar de notulen van de MR vergaderingen vindt u onderaan deze pagina.


Mijndert Wiesenekker - Voorzitter

Al enkele jaren ben ik MR lid. Voor ons dorp Kedichem is de school heel belangrijk. Daarnaast is goed onderwijs voor onze kinderen natuurlijk van groot belang. Wij hebben zelf drie kinderen waarvan er nog één op de basisschool zit. Als MR lid zijn wij er voor alle leerlingen dus als we als MR u  kunnen helpen dan doe ik dat graag.  Naast deze functie ben ik ook voorzitter van de GMR van O2A5.Willem Lindeboom - oudergeleding namens locatie Kedichem

Wij zijn in 2017 in Kedichem komen wonen. De omgeving en de centrale ligging in Nederland waren voor ons van belang. Als consultant werk ik bij klanten en Kedichem is goed te bereiken vanuit meerdere snelwegen. Aan het einde van het schooljaar zitten onze beide kinderen op de Sterrenkijker in Kedichem, een school waar veel door ouders wordt geregeld.
Onze school is belangrijk voor het dorp en onze kinderen. Iedereen zal het daar over eens zijn. Natuurlijk moet het onderwijs leuk, plezierig maar ook een goede opstap naar vervolg onderwijs zijn. Vanuit mijn rol in de MR wil ik graag mijn stukje bijdragen aan de school. Mocht u iets willen weten over het werk van de MR, dan hoor ik dat graag. Ik wil er zijn voor de leerlingen en hun ouders. 
 
Notulen van de MR

Notulen 28-01-2019

Notulen 04-12-2018