Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschap op school, in het basisonderwijs  is een wettelijk geregeld recht van ouders en personeelsleden om mee te denken en betrokken te zijn bij het beleid op school. 

 De MR heeft een vijftal rechten: 


Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. 

Vanuit de oudergeleding nemen plaats:
-Zwanette van der Leeden (moeder van Gijs en Inge) 
-Aniela Wesselman (moeder van Olivia Kaaks)  

Vanuit de personeelsgeleding neemt plaats:
-Rianne Hoekstra (leerkracht groep 1/2/3)


De vergaderingen van de MR zijn openbaar, u bent altijd welkom om hierbij aan te sluiten.