De Komeet


Voor een kleine school als de Sterrenkijker Kedichem wordt het steeds moeilijker om een aantal (onderhouds)zaken financieel te regelen. Het grootste deel van ons budget gaat naar de personeelsbezetting voor de groepen; geld voor een conciërge is er simpelweg niet. Hierdoor komen vaak onderhoudswerkzaamheden op het derde plan. 

Om deze reden is de ouderwerkgroep 'De Komeet' in het leven geroepen. Deze werkgroep helpt de school op gezette tijden. Te denken valt aan het snoeien van de haag, kleine klusjes in de school, verfwerk, e.d. Ook wordt in deze werkgroep door ouders meegedacht hoe we geld kunnen genereren voor de school om een aantal zaken voor de kinderen te bekostigen. Kaleigh van den Bos en Renate den Breejen sturen De Komeet aan, samen met u als ouder.
Een mooie uitdaging voor ons allemaal!

Heeft u interesse om zich aan te sluiten bij De Komeet? U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar sterrenkijkerkedichem@o2a5.nl