Intekenen LOL-gesprekken
Vanaf morgen kunt u zich inschrijven voor de LOL-gesprekken op maandag 17 en donderdag 20 februari 2020.
De lijsten hangen bij de ingang van school.